POLITYKA PRYWATNOŚCI

Park Wodny w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie zobowiązuje się do poszanowania Państwa prywatności poprzez dołożenie wszelkich starań w zakresie właściwej ochrony powierzonych nam danych osobowych.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) pragniemy poinformować, iż:

 1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Park Wodny w Krakowie S.A. (zwany dalej „Parkiem Wodnym”), adres: ul. Dobrego Pasterza 126, 31-416 Kraków, telefon: 12 61 63 190, -191, e-mail: biuro@parkwodny.pl
 
W przypadku skorzystania przez Panią/Pana z usług Parku Wodnego za pośrednictwem innych Podmiotów, także te Podmioty przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie ich udostępnienia przez Panią/Pana.
 
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez w/wym. podmioty powinna Pani / Pan uzyskać bezpośrednio od tych Podmiotów.

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Park Wodny powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych: e-mail: inspektor@parkwodny.pl

 1. Cele przetwarzania danych osobowych:

Park Wodny będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie, w celu spełniania obowiązków i realizacji uprawnień w ramach zawartych umów,

 • na mocy art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu:

 
– realizacji usług rekreacyjnych i sportowych,

– realizacji usług gastronomicznych,

– realizacji imprez okolicznościowych,

– udostępniania pomieszczeń konferencyjnych, szkoleniowych, sportowych,

– wynajmu lokali
 

 • na mocy art. 6 ust. 1 lit c i f RODO, w celu:

 
– zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, min. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego we wszystkich strefach publicznych wewnątrz obiektu oraz w bezpośrednim jego otoczeniu.

 1. Podstawa prawna przetwarzania oraz obowiązek podania danych:

Park Wodny będzie przetwarzał Pani/ Pana dane osobowe:
 
na potrzeby realizacji usług, zgodnie z zawartymi umowami (przy usłudze korzystania z basenu także z monitoringu hali basenowej) –  w oparciu o przepisy ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych regulujących zasady świadczenia usług Parku Wodnego, a także na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości i prowadzeniu dokumentacji podatkowej
 

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO

 
oraz
 
wizerunku z monitoringu w strefach publicznych poza basenem – na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia

   

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO.

 
Niepodanie niezbędnych danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu skorzystanie z usług Parku Wodnego.

 1. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie:
 

 • pracownikom i współpracownikom Parku Wodnego posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,
 • podmiotom pośredniczącym w korzystaniu z usług Parku Wodnego na podstawie Pani/Pana dyspozycji,
 • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Parku Wodnego w zakresie niezbędnym do ich realizacji, ale wyłącznie w ramach upoważnień lub powierzeń  (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, systemu monitorowania),
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Park Wodny nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein);

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Park Wodny będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w czasie niezbędnym do zrealizowania wybranych przez Panią/Pana usług zgodnie z umową oraz będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa na cele archiwizacji, spełnienia wymogów obowiązujących przepisów o rachunkowości i prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz ewentualne rozstrzyganie wzajemnych roszczeń.
 
Dane przetwarzane w ramach monitoringu hali basenowej, jak również w ramach monitoringu w  pozostałych strefach publicznych są automatycznie nadpisywane i podlegać będą przechowywaniu w okresie do 7 dni, po czym będą zastępowane danymi aktualnymi, z zastrzeżeniem sytuacji wymagających prowadzenia postępowań wyjaśniających, z uwagi na zdarzenia naruszenia bezpieczeństwa osób i mienia. Dla takich wyjątkowych sytuacji przetwarzanie danych z monitoringu odbywać się będzie adekwatnie do zaistniałych okoliczności i wymogów prawa.

 1. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, usunięcia danych – po upływie wymaganego przepisami prawa okresu przechowywania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych dostarczonych Parkowi Wodnemu.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania bez wcześniej wyrażonej na to zgody.
 
Zakres profilowania może być realizowany przez Administratora Danych Osobowych oraz współprzetwarzających w ramach usług pośrednictwa w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie odrębnie wyrażonej zgody na ten cel, np. dotyczącej ustalenia adekwatnego pakietu usług dla Pani/Pana lub pakietu lojalnościowego (szczegółowy obowiązek informacyjny Parku Wodnego zostanie zrealizowany przy pozyskiwaniu dobrowolnej zgody).

 1. Stosowanie plików „cookies”:

Strona internetowa pod adresem www.parkwodny.pl oraz www.parkwodny.pl/fitpark korzysta z tzw. „cookies”.   Może Pani/Pan określić warunki przechowywania lub dostępu do plików „cookies” w swojej przeglądarce.
 
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików „cookies” w wyżej opisany sposób, prosimy o ich wyłączenie w ustawieniach przeglądarki internetowej lub nie korzystanie z serwisu internetowego www.parkwodny.pl oraz www.parkwodny.pl/fitpark.

 

Park Wodny zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce prywatności,  w związku z czym zapraszamy do okresowego sprawdzenia jej treści, w szczególności przed dokonaniem rezerwacji lub skorzystaniem z usług Parku Wodnego.