POLITYKA PRYWATNOŚCI

Park Wodny w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie zobowiązuje się do poszanowania Państwa prywatności poprzez dołożenie wszelkich starań w zakresie właściwej ochrony powierzonych nam danych osobowych.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA KLIENTÓW – kliknij tutaj by otworzyć dokument

POLITYKA PRYWATNOŚCI – STREFA ZEWNĘTRZNA STACJA PARKOWA – kliknij tutaj by otworzyć dokument

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA KONTRAHENTÓW – kliknij tutaj by otworzyć dokument

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ I COOKIES – kliknij tutaj by otworzyć dokument

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOT. PROCESU REALIZACJI USŁUG OPŁACANYCH BONEM TURYSTYCZNYM – kliknij tutaj by otworzyć dokument

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA WNIOSEK KLIENTA W ZAKRESIE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID – kliknij tutaj by otworzyć dokument

 

W związku z wytycznymi dot. przyjęcia protokołu postępowania na wypadek ustalenia podejrzenia zakażenia koronawirusem ( w okresie trwania epidemii) w obrębie działalności Parku Wodnego w Krakowie S.A., niezbędnym może się okazać ustalenie listy osób (pracowników, obsługi zewnętrznej, Klientów, innych osób trzecich), które przebywały w przestrzeni objętej ryzykiem zakażenia oraz przekazanie tej listy służbom sanitarnym prowadzącym dochodzenie epidemiologiczne.

Na taką ewentualność Twoje dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, dane kontaktowe lub opis stanu zdrowia (opis objawów świadczących o podejrzeniu zakażenia koronawirusem) mogą być pozyskane przez Park Wodny w Krakowie S.A. (jako Administratora Danych Osobowych)  w celu przekazania do służb sanitarnych:

dane zwykłe na podstawie art. 6 ust 1 lit c )RODO – w związku z przepisami prawa obowiązującego, a także art. 6 ust 1 lit e) RODO –  do wykonania zadania realizowanego  w interesie publicznym

dane o stanie zdrowia na podstawie art. 9 ust 2 lit i ) RODO – w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego.

Z tych tytułów dane mogą być przechowywane przez Park Wodny w Krakowie S.A. do 2 tygodni od ich zebrania.