KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY W PARKU WODNYM W KRAKOWIE S.A.

 

AKTUALNY KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY – NIECKI BASENOWE – KLIKNIJ TUTAJ

AKTUALNY KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY – WANNY JACUZZI – KLIKNIJ TUTAJ

AKTUALNA ZBIORCZA OCENA ROCZNA PŁYWALNI – KLIKNIJ TUTAJ

 

Park Wodny w Krakowie to miejsce w którym zwracamy szczególna uwagę na jakość wody z której korzystają nasi goście.

 

Od samego początku funkcjonowania obiektu woda w 100% podlega ozonowaniu. Ozon to najsilniejszy środek do zwalczania wszelkiego rodzaju drobnoustrojów między innymi: bakterii, wirusów, grzybów, pierwotniaków.

 

Polskie przepisy regulujące jakość wody na pływalniach, zobowiązują zarządzającego obiektem udostępnianym publicznie (pływalnie, parki wodne, hotele, aquaparki) do stosowania chloru jako obowiązkowego środka dezynfekującego.

 

Przepisy te (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach) określają zawartość chloru wolnego w wodzie w zależności od przeznaczenia niecki czy też atrakcji w niej umieszczonych. Dzięki temu, że woda w naszym obiekcie jest w 100% ozonowana możemy stosować chlor wolny w minimalnym zakresie normy, mając absolutną pewność bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody. Dzięki ww. technologii woda jest bezpieczna nawet dla niemowląt!

 

Potwierdzeniem tego faktu jest stały monitoring mikrobiologiczny wody przez akredytowane laboratorium, na podstawie harmonogramu uzgodnionego z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krakowie.

 

Ponadto stały nadzór nad wartościami fizykochemicznymi sprawuje zespół technologów, który nieprzerwanie monitoruje podstawowe parametry wody.

 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych gości stale dezynfekujemy sieć ciepłej wody użytkowej stosując najnowocześniejsze techniki i środki.