Karnety OPEN i ilościowe

1 wejście dziennie bez limitu czasu do hali basenowej + SAUNARIUM przez 31 dni od daty zakupu

1 miesiąckarnet OPEN*

ulgowy*
255 zł

normalny
295 zł

5 wejść na 70 min. przez 31 dni od daty zakupu

5 wizyt karnet ilościowy

ulgowy*
155 zł

normalny
175 zł

karnety wartościowe**

wartość do wykorzystaniacena

cena

47,50 zł (upust 5%)

93 zł (upust 7 %)

182 zł (upust 9%)

  1. W kasach biletowych honorowane są jedynie produkty nabyte bezpośrednio od Parku Wodnego w Krakowie S.A. oraz uprawnionych przez niego  przedstawicieli, mogących wylegitymować się stosownym upoważnieniem.
  2. Karnety służą do użytku osobistego, w przypadku stwierdzenia ich odpłatnego udostępniania, Park Wodny w Krakowie S.A. zastrzega sobie prawo do anulowania karnetu bez zwrotu jego równowartości.
  3. Karnety nie są przedłużane o dni świąteczne, w których Park Wodny jest nieczynny – sprawdź kalendarium na stronie głównej.

*Karnet OPEN

Karnet miesięczny OPEN (na okaziciela) upoważnia do korzystania bez limitu czasu z atrakcji w hali basenowej oraz SAUNARIUM maksymalnie 1 raz dziennie przez 31 dni od daty zakupu.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia karnetu OPEN (na okaziciela) istnieje możliwość wyrobienia duplikatu (na podstawie okazania dowodu zakupu). Koszt duplikatu wynosi 10 zł.

** Karnet abonamentowy – wartościowy

Karnet jest traktowany jako karta płatnicza i można nim regulować należność za dowolnie wybrane bilety z cennika indywidualnego.

Karnet jest karnetem sprzedawanym z upustem cenowym.

Przykład: Kupno karnetu abonamentowego o nominale 200  zł za kwotę 182  zł daje prawo do „wydania” kwoty 200  zł na usługi Parku Wodnego tj. bilety basenowe z cennika. W tym przypadku Klient oszczędza 18  zł (200 zł – 182 zł).

Karnet jest produktem promocyjnym. Nie  ma możliwości regulowania karnetem za bilety promocyjne, bilety z rabatem, bilety grupowe.

REGULAMIN KARNETÓW ABONAMENTOWYCH – WARTOŚCIOWYCH

1)            Karnet abonamentowy jest karnetem na Okaziciela. Aktualny Posiadacz karnetu ma takie same prawa co jej Nabywca.

2)            Sprzedaż karnetów abonamentowych odbywa się codziennie w godzinach od 8.00 do 22.00.  Po wyborze i opłaceniu abonamentu Kasjer wyda karnet abonamentowy oraz paragon fiskalny. Na życzenie Klienta na podstawie paragonu fiskalnego Pracownik Informacji wystawi fakturę VAT do 7 dni od daty sprzedaży karnetu.

3)            Data aktywacji karnetu jest pierwszym dniem okresu ważności karnetu i jest deklarowana przez Klienta w momencie jego zakupu.

4)            Okres ważności karnetu abonamentowego wynosi 3 miesiące licząc od daty uaktywnienia karnetu. Po upływie okresu ważności karnetu niewykorzystana kwota nie podlega zwrotowi.

5)            Uaktualnienie karnetu polega na dodaniu do jego obecnego konta kwoty wg oferty cennika karnetów abonamentowych.

W momencie uaktualniania karnetu Klient może ponownie zadeklarować nową datę aktywacji karnetu (patrz  pkt. 4)  oraz wybrać inny rodzaj karnetu. Karnetu nie można aktualizować w momencie, gdy w hali basenowej znajdują się osoby, które zakupiły bilety za jego pomocą.  Uaktualnienie karnetu możliwe jest w okresie 3 miesięcy od daty ważności karnetu.

6)            W celu skorzystania z karnetu abonamentowego, jej posiadacz winien okazać ją Kasjerowi i zgłosić liczbę towarzyszących mu osób. Na tej podstawie Kasjer wyda odpowiednią ilość chipów uprawniających do wejścia na halę basenową.

7)            Regulowanie płatności odbywa się poprzez pomniejszenie wartości karnetu o kwotę odpowiadającą wartości zrealizowanych usług, w momencie wyjścia, w oparciu o dane pochodzące z chipa. Usługa gastronomiczna nie jest realizowana z karnetu abonamentowego.

8)            W przypadku braku środków na karnecie posiadacz karnetu zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę wg aktualnie obowiązującego cennika. Nie istnieje możliwość łączenia oraz przerzucania środków z jednego karnetu na drugi.

9)         W przypadku grupy osób korzystających z karnetu abonamentowego jako pierwszy przez kasy (zarówno przy wejściu jak

i wyjściu z hali basenowej) przechodzi posiadacz karnetu poprzedzając towarzyszące mu osoby.

10)         Na życzenie Klienta zostanie wydrukowany raport zawierający spis wszystkich operacji dokonywanych z użyciem jego karnetu.

11)         Dzieci do 10-ego roku życia mogą wejść na halę basenową tylko pod opieką osoby dorosłej.

12)         Zablokowanie karnetu w przypadku jego zgubienia lub kradzieży możliwe jest tylko w przypadku podania swoich danych osobowych w momencie kupna karnetu i nie wiąże się z odzyskaniem pozostałej na nim kwoty. W przypadku odzyskania karnetu przez Park Wodny (zwrot przez znalazcę, odebranie osobie próbującej z niego korzystać) jej pierwotny właściciel zostanie niezwłocznie powiadomiony o możliwości odebrania karnetu. Zablokowanie karnetu nie przerywa biegu czasu ważności karnetu.