Nauka pływania

nauka pływania

dla dzieci do 4 roku życia
oswajanie z wodą*

360 zł

dla dzieci pow. 5 roku życia, młodzieży i osób dorosłych*

350 zł

zajęcia indywidualne**

59 zł

78 zł

111 zł

dla grup szkolnych***

150 zł/os.

*Zajęcia organizowane w ramach kursów prowadzonych przez firmę SwimSport, posiadającą wieloletnie doświadczenie w pracy z wszystkimi grupami wiekowymi.

Nauka pływania (prowadzona w grupach):

 

  • dla dzieci do 4 roku życia (oswajanie z wodą)
  • dla dzieci pow. 5 roku życia, młodzieży i dorosłych

 

organizowana jest w ramach kursów zgodnie z harmonogramem podanym na ich początku.

 

Informacji na temat kursów udziela Marcin Mierzwa pod numerem 508 167 721.

 

**Terminy zajęć indywidualnych prowadzonych przez firmę SwimSport w ciągu całego roku uzgadniane są telefonicznie pod numerem 508 167 721.

 

***Informacje szczegółowe związane z organizacją zajęć szkolnych na basenie dla grup zorganizowanych można uzyskać w Dziale Marketingu (parter, przy Informacji) bądź pod numerem tel. 12 61 63 130.