OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Z RODO Z RAMIENIA PARKU WODNEGO W KRAKOWIE S.A.

W ZAKRESIE PROWADZONEGO: FANPAGE FITPARK PARK WODNY KRAKÓW

(https://www.facebook.com/FitParkParkWodny)

 

FACEBOOK
WSTĘP:

1. Informacja została przygotowana dla następującej kategorii osób: dla użytkowników Facebooka, dla fanów fanpage’a – w celu jasnego zaprezentowania sposobu, celu przetwarzania danych osobowych oraz opisu przysługujących im praw i dostępnych możliwości ustawień.
2. Zasady funkcjonowania fanpage’a są ściśle uzależnione od wymogów, które zostały określone w Regulaminie i Polityce Prywatności Facebooka.
3. Przypominamy, iż informacje zawarte na profilu Państwa oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
4. Niniejszym skorzystanie przez Państwa z naszego fanpage’a wiązać się będzie z jednoczesnym zaakceptowaniem zasad przetwarzania Państwa danych przez Facebook – co traktowane będzie jako domniemane wyrażenie na to zgody.
5. Dlatego odwołujemy Państwa do wcześniejszego zapoznania się z tymi zasadami w Polityce Prywatności Facebooka oraz informujemy o możliwości istnienia podwyższonego ryzyka w bezpieczeństwie przetwarzania danych osobowych z uwagi na unieważnienie z dniem 16.07.2020 r. decyzji Komisji Europejskiej UE w sprawie adekwatnego zapewnienia ochrony poprzez Tarczę Prywatności UE-USA.
6. Park Wodny w Krakowie S.A. w ramach swojego fanpage’a administruje danymi wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na pytania, w zakresie komentowania wpisów oraz utrzymania komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.
7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszej informacji w związku z bieżącymi jej przeglądami, aktualizacją w celu odzwierciedlania stanu faktycznego, w tym w obszarze prawa.

 

TREŚĆ KLAUZULI Z RODO:

1. Administratorem danych osobowych jest Park Wodny w Krakowie S.A. (zwany dalej „Administratorem), adres: ul. Dobrego Pasterza 126, 31-416 Kraków, telefon: 12 61 63 190, e-mail: biuro@parkwodny.pl.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych i praw przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe adres e-mail: inspektor@parkwodny.pl.
3. Poprzez funkcjonowanie fanpage’a i przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

 •  identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
 • zamieszczane zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
 •  inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne.
 •  treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa danych kontaktowych: adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisie, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji).

4. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
5. Państwa aktywność związana z korzystania z fanpage’a nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook.
6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • 6 ust. 1 lit. a RODO (w przypadku wyrażenia odrębnej, dobrowolnej zgody), w zakresie min.: prowadzonych konkursów, dla których wskazywać będziemy odrębne regulaminy wraz z uzupełnieniem informacji o przetwarzaniu danych osobowych w tym konkretnym celu, w zakresie zgody na marketing, profilowanie, aby móc dobrać adekwatne oferty usług i promocji dla Państwa;
 • 6 ust. 1 lit. b RODO jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy możliwości/ chęci zawarcia współpracy oraz ustalenia ich warunków, np.: chęć użytkownika na skorzystanie z usług, które prowadzimy w związku z wykonywaną działalnością. W tym zakresie zapraszamy do kontaktów bezpośrednich z naszą Firmą poprzez kontakt na naszej stronie internetowej;
 • 6 ust. 1 lit. f RODO jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy prawnie uzasadnionych naszych interesów (np. ustalenie, dochodzenie, obrona roszczeń),

7. Informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach będą przechowywane na czas odpowiedzi na pytania lub do momentu zakończenia współpracy.
8. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora.
9. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka.
10. Każdy użytkownik posiada następujące prawa w zakresie danych osobowych:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do uzyskania ich kopii(jeśli będzie istniała taka możliwość),
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała taka możliwość i uzasadnienie).

11. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń co do przestrzegania ochrony danych osobowych z naszej strony, istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Relacje pomiędzy naszą firmą a użytkownikiem są w pełni dobrowolne.
13. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom i nie są w tym zakresie są przez nas profilowane. Profilowanie danych może następować wyłącznie w wypadku wyrażenia nam przez Państwo dobrowolnej zgody.