STEP – Grupowy trening choreograficzny na stepie. Jest to stary, dobry step z funkcjonalnymi elementami choreografii. Trening, poza aspektami prozdrowotnymi, dodatkowo rozwija zdolność do efektywnego poruszania się w przestrzeni, co pomaga w unikaniu nieszczęśliwych wypadków w życiu codziennym.

 

ZAJĘCIA NA II POZIOMIE ZAAWANSOWANIA