OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Z RODO Z RAMIENIA PARKU WODNEGO W KRAKOWIE S.A.

W ZAKRESIE PROWADZONEGO: FANPAGE PARK WODNY KRAKÓW

(https://www.facebook.com/ParkWodnyKrakow/)

 

FACEBOOK

WSTĘP:

 1. Informacja została przygotowana dla następującej kategorii osób: dla użytkowników Facebooka, dla fanów fanpage’a – w celu jasnego zaprezentowania sposobu, celu przetwarzania danych osobowych oraz opisu przysługujących im praw i dostępnych możliwości ustawień.
 2. Zasady funkcjonowania fanpage’a są ściśle uzależnione od wymogów, które zostały określone w Regulaminie i Polityce Prywatności Facebooka.
 3. Przypominamy, iż informacje zawarte na profilu Państwa oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
 4. Niniejszym skorzystanie przez Państwa z naszego fanpage’a wiązać się będzie z jednoczesnym zaakceptowaniem zasad przetwarzania Państwa danych przez Facebook – co traktowane będzie jako domniemane wyrażenie na to zgody.
 5. Dlatego odwołujemy Państwa do wcześniejszego zapoznania się z tymi zasadami w Polityce Prywatności Facebooka oraz informujemy o możliwości istnienia  podwyższonego ryzyka w bezpieczeństwie przetwarzania danych osobowych z uwagi na unieważnienie z dniem 16.07.2020 r. decyzji Komisji Europejskiej UE  w sprawie adekwatnego zapewnienia ochrony poprzez Tarczę Prywatności UE-USA.
 6. Park Wodny w Krakowie S.A. w ramach swojego fanpage’a administruje danymi wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na pytania, w zakresie komentowania wpisów oraz utrzymania komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszej informacji w związku z bieżącymi jej przeglądami, aktualizacją w celu odzwierciedlania stanu faktycznego, w tym w obszarze prawa.

 

TREŚĆ KLAUZULI Z RODO:

  1. Administratorem danych osobowych jest Park Wodny w Krakowie S.A. (zwany dalej „Administratorem), adres: ul. Dobrego Pasterza 126, 31-416 Kraków, telefon: 12 61 63 190,  e-mail: biuro@parkwodny.pl.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych i praw przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe adres e-mail: inspektor@parkwodny.pl.
  3. Poprzez funkcjonowanie fanpage’a i przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:
   • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
   • zamieszczane zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
   • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne.
   • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa danych kontaktowych: adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisie, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji).
  4. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
  5. Państwa aktywność związana z korzystania z fanpage’a nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook.
  6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:
   1. 6 ust. 1 lit. a RODO, w zakresie min.: prowadzonych konkursów, dla których wskazywać będziemy odrębne regulaminy wraz z uzupełnieniem informacji o przetwarzaniu danych osobowych w tym konkretnym celu;
   2. 6 ust. 1 lit. b RODO jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy możliwości/ chęci zawarcia współpracy oraz ustalenia ich warunków, np.: chęć użytkownika na skorzystanie z usług, które prowadzimy w związku z wykonywaną działalnością. W tym zakresie zapraszamy do kontaktów bezpośrednich z naszą Firmą poprzez kontakt na naszej stronie;
   3. 6 ust. 1 lit. f RODO jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy innych niż wskazanych w punkcie wyżej interesów.
  7. Informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach będą przechowywane na czas odpowiedzi na pytania lub do momentu zakończenia współpracy.
  8. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora.
  9. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka.
  10. Każdy użytkownik posiada następujące prawa w zakresie danych osobowych:
   1. dostępu do treści swoich danych,
   2. prawo do uzyskania ich kopii(jeśli będzie istniała taka możliwość),
   3. prawo do ich sprostowania,
   4. prawo do usunięcia,
   5. prawo do ograniczenia przetwarzania,
   6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
   7. prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała taka możliwość i uzasadnienie).
  11. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń co do przestrzegania ochrony danych osobowych z naszej strony, istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  12. Relacje pomiędzy naszą firmą a użytkownikiem są w pełni dobrowolne.
  13. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom i nie są w tym zakresie są przez nas profilowane.