Półkolonie – formularz kontaktowy

  Osoba zgłaszająca

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej - pełnoletni opiekun lub rodzic* (Pole obowiązkowe)

  Adres zamieszkania - adres, kod pocztowy, miasto* (Pole obowiązkowe)

  Telefon kontaktowy* (Pole obowiązkowe)

  Adres email* (Pole obowiązkowe)

  Dane uczestnika

  Imię i nazwisko* (Pole obowiązkowe)

  Rok urodzenia* (Pole obowiązkowe)

  Turnus

  Wybierz turnus* (Pole obowiązkowe)

  Płatność następuje po zakwalifikowaniu uczestnika turnusu przez pracownika Parku Wodnego. Po dokonaniu płatności proszę o:

  Imię i nazwisko* (Pole obowiązkowe)

  Adres* (Pole obowiązkowe)

  Kod pocztowy* (Pole obowiązkowe)

  Miasto* (Pole obowiązkowe)

  Dodatkowe informacje

  Nazwa firmy* (Pole obowiązkowe)

  NIP * (Pole obowiązkowe)

  Adres* (Pole obowiązkowe)

  Kod pocztowy* (Pole obowiązkowe)

  Miasto* (Pole obowiązkowe)

  Dodatkowe informacje

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Park Wodny w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Dobrego Pasterza 126, 31-416 Kraków, tel.: 12 61 63 190 e-mail: biuro@parkwodny.pl, jako Administratora Danych Osobowych (dalej: ADO), dane kontaktowe do IOD : inspektor@parkwodny.pl. 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wyłącznie przez czas trwania udzielonej zgody. 2. Dane osobowe mogą być udostępnione przez ADO: pracownikom/współpracownikom, kontrahentom - umocowanym do ich przetwarzania przy działaniach, dot. celu określonego w zgodzie, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi np.: techniczne i organizacyjne, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, instytucjom działającym i uprawnionym z mocy prawa. 3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, jeśli są nieprawidłowe. 4. Przysługuje Panu/Pani prawo do zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wycofania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych. 5. Cofnięcie zgody następuje poprzez formularz.albo drogą pocztową na adres ADO wskazany wyżej lub poprzez złożenie wniosku w formie papierowej w punkcie informacji (przy kasach do wejścia na halę basenową w Parku Wodnym w Krakowie S.A.). Wycofanie zgody spowoduje natychmiastowe zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez ADO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu cofnięcia. 6. ADO nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 7. Nie będzie Pan/Pani podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), a Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane, chyba, że wyda Pan/ Pani zgodę w tym zakresie ADO w celu zbudowania adekwatnej oferty usług dla Pana/Pani, w tym pakietu promocji 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych przez ADO narusza przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”). ADO zapewnia środki ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z RODO.