BIEŻĄCE PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE WODY BASENOWEJ  

PARK WODNY W KRAKOWIE S.A.

 

pH wody       6,8

REDOX          750 mV

Cl wolny        0,4 mg/l

Temperatura wody     29-32 °C

 

ZOBACZ WYNIKI KONTROLNYCH BADAŃ WODY BASENOWEJ: 

 

A1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 

Informujemy, iż w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w pojedynczych punktach stwierdzono drobne odchylenia w parametrach mętności wody (jacuzzi 1, 2, 3, 4).
Zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie podjęto standardowe działania zmierzające do poprawy ww. parametrów.