Oswajanie z wodą – od 3 miesiąca życia

Człowiek rodzi się z umiejętnością pływania, która niestety szybko zanika. Wykorzystaj naturalne predyspozycje swojego dziecka i pomóż mu rozwijać pływackie zdolności w Parkowej Akademii Pływania!

 

Specjalnie dla nich, a także dla nieco starszych dzieci przewidziane są zajęcia prowadzone w formie zabawowej, które mają na celu przede wszystkim oswojenie z wodą przyszłych pływaków. Zajęcia te, prowadzone od 3 miesiąca do 4 roku życia, to najlepszy wstęp do przyszłej nauki pływania.

 

Podczas zajęć maluchom towarzyszą rodzice. Wówczas ich pociechy czują się w wodzie, jak w swoim żywiole. Jak twierdzą instruktorzy, dzieci, które od najmłodszych lat, mają kontakt z wodą posiadają większą szanse na osiągnięcie mistrzostwa w tej dyscyplinie. Co najistotniejsze – woda nie będzie stanowić dla nich zagrożenia. W trakcie zajęć wykorzystujemy całą gamę akcesoriów, m.in.: kolorowe piłeczki, specjalne maty, skrzydełka itp.

 

Pod względem bakteriologicznym woda jest w 100% ozonowana przy pomocy nowoczesnych generatorów ozonu, dzięki czemu możemy stosować minimalne dawki chloru, co zmniejsza powstawanie podrażnień skóry i oczu. Pozwala to na bezpieczne korzystanie z basenu naszym najmłodszym Klientom. Dodatkowo z myślą o naszych Milusińskich w miejscu prowadzenia zajęć podgrzewamy wodę do 34°C.

 

Karnet na zajęcia jest zarazem wejściówką dla dziecka do 4 roku życia i dla jednego opiekuna. Jest ona ważna 90 minut, a same zajęcia trwają 30 minut.

 

Zajęcia odbywają się w piątki i soboty.
Grupy mogą liczyć maksymalnie 8 osób.
Czas trwania zajęć: 30 minut (wejście na 90 minut).

 

Cena jednego semestru:

 • grupy piątkowe:

1080 zł/18 zajęć (zajęcia od 13.09 do 07.02) – karnet dla dziecka i 1 opiekuna

1800 zł/18 zajęć (zajęcia od 13.09 do 07.02) – karnet dla dziecka i 2 opiekunów (w tym wejście z dostępem do Saunarium dla 1 opiekuna)

 • grupy sobotnie:

1080 zł/18 zajęć (zajęcia od 14.09 do 08.02) – karnet dla dziecka i 1 opiekuna

1800 zł/18 zajęć (zajęcia od 14.09 do 08.02) – karnet dla dziecka i 2 opiekunów (w tym wejście z dostępem do Saunarium dla 1 opiekuna)

formularz kontaktowy

  Osoba zgłaszająca

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej - pełnoletni opiekun lub rodzic* (Pole obowiązkowe)

  Telefon kontaktowy* (Pole obowiązkowe)

  Adres email* (Pole obowiązkowe)

  Dane uczestnika

  Imię i nazwisko* (Pole obowiązkowe)

  Wybór pomiędzy* (Pole obowiązkowe)

  Proszę wybrać wiek dziecka:

  Proszę wybrać poziom:

  Proszę podać rok urodzenia dziecka* (Pole obowiązkowe)

  Proszę wybrać poziom:

  Preferowany dzień tygodnia:

  Preferowany dzień tygodnia:

  Uwagi

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Park Wodny w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Dobrego Pasterza 126, 31-416 Kraków, tel.: 12 61 63 190 e-mail: biuro@parkwodny.pl, jako Administratora Danych Osobowych (dalej: ADO), dane kontaktowe do IOD : inspektor@parkwodny.pl. 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wyłącznie przez czas trwania udzielonej zgody. 2. Dane osobowe mogą być udostępnione przez ADO: pracownikom/współpracownikom, kontrahentom - umocowanym do ich przetwarzania przy działaniach, dot. celu określonego w zgodzie, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi np.: techniczne i organizacyjne, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, instytucjom działającym i uprawnionym z mocy prawa. 3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, jeśli są nieprawidłowe. 4. Przysługuje Panu/Pani prawo do zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wycofania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych. 5. Cofnięcie zgody następuje poprzez formularz.albo drogą pocztową na adres ADO wskazany wyżej lub poprzez złożenie wniosku w formie papierowej w punkcie informacji (przy kasach do wejścia na halę basenową w Parku Wodnym w Krakowie S.A.). Wycofanie zgody spowoduje natychmiastowe zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez ADO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu cofnięcia. 6. ADO nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 7. Nie będzie Pan/Pani podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), a Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane, chyba, że wyda Pan/ Pani zgodę w tym zakresie ADO w celu zbudowania adekwatnej oferty usług dla Pana/Pani, w tym pakietu promocji 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych przez ADO narusza przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”). ADO zapewnia środki ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z RODO.