Człowiek rodzi się z umiejętnością pływania, która niestety szybko zanika. Wykorzystaj naturalne predyspozycje swojego dziecka i pomóż mu rozwijać pływackie zdolności w Parkowej Akademii Pływania.

 

Zajęcia odbywają się w piątki i soboty.
Grupy mogą liczyć maksymalnie ……. osób.
Cena jednego semestru: ……….
Czas trwania zajęć: 30 minut.

formularz kontaktowy

  Osoba zgłaszająca

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej - pełnoletni opiekun lub rodzic* (Pole obowiązkowe)

  Telefon kontaktowy* (Pole obowiązkowe)

  Adres email* (Pole obowiązkowe)

  Dane uczestnika

  Imię i nazwisko* (Pole obowiązkowe)

  Wybór pomiędzy

  Proszę wybrać poziom:

  Proszę wybrać poziom:

  Proszę podać rok urodzenia dziecka* (Pole obowiązkowe)

  Proszę wybrać poziom:

  Preferowany dzień tygodnia:

  Preferowany dzień tygodnia:

  Uwagi