Nauka pływania dla dorosłych

Na naukę nigdy nie jest za późno!

Parkowa Akademia Pływania to nie tylko zajęcia dla dzieci. To szkoła także dla dorosłych nastawionych na naukę i doskonalenie technik oraz nowych i poznanych już stylów pływackich!

 

Zajęcia prowadzimy na dwóch poziomach zaawansowania:

 

 • Początkujący – przeznaczony dla osób, które nie potrafią pływać i chcą rozpocząć naukę od podstaw;
 • Średniozaawansowany – dla osób, które posiadają już pewne umiejętności i pragną wynieść je na wyższy poziom, udoskonalić swoją technikę lub poznać nowe style pływackie.

 

Grupy mogą liczyć maksymalnie 6-8 osób
Czas trwania zajęć: 45 minut (wejście na 90 minut).

 

Cena jednego semestru:
grupa poniedziałkowa: 960 zł/16 zajęć (zajęcia od 16.09 do 10.02)
grupa wtorkowa: 1080 zł/18 zajęć (zajęcia od 17.09 do 11.02)
grupa środowa: 1080 zł/18 zajęć (zajęcia od 18.09 do 12.02)
grupa czwartkowa: 1080 zł/18 zajęć (zajęcia od 19.09 do 13.02)
grupa piątkowa: 1080 zł/18 zajęć (zajęcia od 13.09 do 07.02)

formularz kontaktowy

  Osoba zgłaszająca

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej - pełnoletni opiekun lub rodzic* (Pole obowiązkowe)

  Telefon kontaktowy* (Pole obowiązkowe)

  Adres email* (Pole obowiązkowe)

  Dane uczestnika

  Imię i nazwisko* (Pole obowiązkowe)

  Wybór pomiędzy* (Pole obowiązkowe)

  Proszę wybrać wiek dziecka:

  Proszę wybrać poziom:

  Proszę podać rok urodzenia dziecka* (Pole obowiązkowe)

  Proszę wybrać poziom:

  Preferowany dzień tygodnia:

  Preferowany dzień tygodnia:

  Uwagi

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Park Wodny w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Dobrego Pasterza 126, 31-416 Kraków, tel.: 12 61 63 190 e-mail: biuro@parkwodny.pl, jako Administratora Danych Osobowych (dalej: ADO), dane kontaktowe do IOD : inspektor@parkwodny.pl. 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wyłącznie przez czas trwania udzielonej zgody. 2. Dane osobowe mogą być udostępnione przez ADO: pracownikom/współpracownikom, kontrahentom - umocowanym do ich przetwarzania przy działaniach, dot. celu określonego w zgodzie, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi np.: techniczne i organizacyjne, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, instytucjom działającym i uprawnionym z mocy prawa. 3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, jeśli są nieprawidłowe. 4. Przysługuje Panu/Pani prawo do zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wycofania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych. 5. Cofnięcie zgody następuje poprzez formularz.albo drogą pocztową na adres ADO wskazany wyżej lub poprzez złożenie wniosku w formie papierowej w punkcie informacji (przy kasach do wejścia na halę basenową w Parku Wodnym w Krakowie S.A.). Wycofanie zgody spowoduje natychmiastowe zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez ADO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu cofnięcia. 6. ADO nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 7. Nie będzie Pan/Pani podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), a Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane, chyba, że wyda Pan/ Pani zgodę w tym zakresie ADO w celu zbudowania adekwatnej oferty usług dla Pana/Pani, w tym pakietu promocji 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych przez ADO narusza przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”). ADO zapewnia środki ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z RODO.