Nauka i doskonalenie pływania – dzieci i młodzież

Czy możesz stać się mistrzem w pływaniu? Z nami tak! Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty – każdy etap Twojej podróży pływackiej nagradzamy unikalnym czepkiem w kolorze odpowiadającym Twojemu postępowi.

 

 • Grupa Biała – Nauka od podstaw – czysty początek. Grupa Biała przeznaczona jest dla dzieci, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z pływaniem i będzie to dla nich pierwszy kontakt z wodą.

 

 • Grupa Żółta – To grupa dla dzieci, które swobodnie czują się w wodzie, potrafią wykonać wydech pod wodą i prawidłowo przepłynąć basen z makaronem na brzuchu i na plecach.

 

 • Grupa Niebieska – Grupa niebieska stanowi dobry wybór dla samodzielnych pływaków. Odnajdzie się w niej dziecko, które opanowało już ww. umiejętności oraz jest zdolne do przepłynięcia basenu bez użycia akcesoriów pływackich.

 

 • Grupa Czerwona – Dla dziecka, które potrafi pływać stylem dowolnym (kraulem) oraz stylem grzbietowym, najlepszym wyborem będzie grupa czerwona.

 

 • Grupa Czarna – Dziecko potrafiące pływać stylem dowolnym (kraulem), stylem grzbietowym oraz stylem klasycznym (żabką), chcące doprowadzić swoje umiejętności do perfekcji, oraz rozpocząć naukę stylu motylkowego zapraszamy na zajęcia do Grupy Czarnej. Zajęcia mogą zawierać elementy treningu pływackiego.

 

Grupy mogą liczyć maksymalnie 6-8 osób
Czas trwania zajęć: 45 minut (wejście na 90 minut). Karnet na zajęcia jest zarazem wejściówką dla dziecka do 12 roku życia i dla jednego opiekuna.

 

Cena jednego semestru:
grupa poniedziałkowa: 960 zł/16 zajęć (zajęcia od 16.09 do 10.02)
grupa wtorkowa: 1080 zł/18 zajęć (zajęcia od 17.09 do 11.02)
grupa środowa: 1080 zł/18 zajęć (zajęcia od 18.09 do 12.02)
grupa czwartkowa: 1080 zł/18 zajęć (zajęcia od 19.09 do 13.02)
grupa piątkowa: 1080 zł/18 zajęć (zajęcia od 13.09 do 07.02)
grupa sobotnia: 1080 zł/18 zajęć (zajęcia od 14.09 do 08.02)

formularz kontaktowy

  Osoba zgłaszająca

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej - pełnoletni opiekun lub rodzic* (Pole obowiązkowe)

  Telefon kontaktowy* (Pole obowiązkowe)

  Adres email* (Pole obowiązkowe)

  Dane uczestnika

  Imię i nazwisko* (Pole obowiązkowe)

  Wybór pomiędzy* (Pole obowiązkowe)

  Proszę wybrać wiek dziecka:

  Proszę wybrać poziom:

  Proszę podać rok urodzenia dziecka* (Pole obowiązkowe)

  Proszę wybrać poziom:

  Preferowany dzień tygodnia:

  Preferowany dzień tygodnia:

  Uwagi

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Park Wodny w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Dobrego Pasterza 126, 31-416 Kraków, tel.: 12 61 63 190 e-mail: biuro@parkwodny.pl, jako Administratora Danych Osobowych (dalej: ADO), dane kontaktowe do IOD : inspektor@parkwodny.pl. 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wyłącznie przez czas trwania udzielonej zgody. 2. Dane osobowe mogą być udostępnione przez ADO: pracownikom/współpracownikom, kontrahentom - umocowanym do ich przetwarzania przy działaniach, dot. celu określonego w zgodzie, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi np.: techniczne i organizacyjne, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, instytucjom działającym i uprawnionym z mocy prawa. 3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, jeśli są nieprawidłowe. 4. Przysługuje Panu/Pani prawo do zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wycofania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych. 5. Cofnięcie zgody następuje poprzez formularz.albo drogą pocztową na adres ADO wskazany wyżej lub poprzez złożenie wniosku w formie papierowej w punkcie informacji (przy kasach do wejścia na halę basenową w Parku Wodnym w Krakowie S.A.). Wycofanie zgody spowoduje natychmiastowe zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez ADO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu cofnięcia. 6. ADO nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 7. Nie będzie Pan/Pani podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), a Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane, chyba, że wyda Pan/ Pani zgodę w tym zakresie ADO w celu zbudowania adekwatnej oferty usług dla Pana/Pani, w tym pakietu promocji 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych przez ADO narusza przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”). ADO zapewnia środki ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z RODO.