Opłata za kurs nauki pływania

W tym miejscu możesz zapłacić metodą szybkiej płatności za udział w kursie nauki pływania w Parku Wodnym! 

UWAGA! Opłata możliwa jest po zakwalifikowaniu uczestnika do danej grupy!