GTC STEP – Grupowy Trening Choreograficzny na stepie. Jest to stary, dobry step z funkcjonalnymi elementami choreografii. Dzięki tej zmianie, trening, poza aspektami prozdrowotnymi, dodatkowo rozwija zdolność do efektywnego poruszania się w przestrzeni, co pomaga w unikaniu nieszczęśliwych wypadków w życiu codziennym.

 

ZAJĘCIA NA I ORAZ II POZIOMIE ZAAWANSOWANIA