Karnet Miesięczny Basen/Dziecko

7 września 2023

Nowość! Karnet miesięczny dla dziecka na halę basenową za 120 zł!

Zachęcamy do skorzystania z naszej nowej oferty karnetu dla dziecka na halę basenową, który można zakupić w kasach Parku Wodnego oraz na naszej stronie internetowej.

Cena: 120 zł 

Oferta ważna jest do 30.09.2023 r.

1. Karnet Miesięczny Basen/Dziecko (dalej jako: „Karnet”) przeznaczony jest dla dzieci do ukończenia 15. roku życia.
2. W ramach Karnetu uprawniony użytkownik może 1 raz dziennie wejść do hali basenowej na czas 2 godz. 10 min (130 minut). Dopłata za przekroczony czas wynosi 0,80 zł/minuta. Karnet nie uprawnia do korzystania z Saunarium.
3. Nie przewiduje się opuszczania strefy płatnej i powrotu w ramach tego samego wejścia.
4. Karnet jest ważny 31 dni od daty zakupu. Okres ważności Karnetu nie podlega zawieszeniu ani przedłużeniu o niewykorzystane dni.
5. Karnet jest kartą imienną, a identyfikacja użytkownika następuje poprzez każdorazowe okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku dziecka do 7. roku życia dopuszcza się okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość bez zdjęcia. Karnet nie może być przekazywany osobom trzecim.
6. Dzieci do ukończenia 10. roku życia muszą pozostawać w hali basenowej pod opieką osoby pełnoletniej, zobowiązanej do zakupu indywidualnego biletu z cennika Parku Wodnego w Krakowie lub posiadającego aktywny karnet bądź inny produkt uprawniający do wejścia do hali basenowej.
7. Pomimo posiadanego Karnetu, Klient zobowiązany jest do oczekiwania na obsługę w kolejce.

8. Istnieje możliwość wykupienia dostępu do Plaży Stacja Parkowa w cenie 40,00 zł, w innym przypadku jednorazowe wejście bez limitu czasu do karnetów OPEN wynosi 10,00 zł (płatne w kasie przed wejściem).
9. Dopłata za korzystanie z plaży bez wykupionego dostępu: 0,40 zł/minuta.

 

Najniższa cena karnetu w ciągu ostatnich 30 dni wynosiła 330 zł. W stosunku do zakupu dwóch karnetów open 1-miesięcznych (normalnych) Klient zyskuje rabat w wysokości 220 zł.