BIEŻĄCE PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE WODY BASENOWEJ

10 stycznia 2022

BIEŻĄCE PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE WODY BASENOWEJ  

PARK WODNY W KRAKOWIE S.A.

 

pH wody       6,8

REDOX          750 mV

Cl wolny        0,4 mg/l

Temperatura wody     29,5°C

 

ZOBACZ WYNIKI KONTROLNYCH BADAŃ WODY BASENOWEJ: 

 

1 2 3 4 5 6