Regulamin bezpiecznego korzystania z obiektu oraz zasady bezpieczeństwa

8 sierpnia 2020

PRZYGOTOWALIŚMY REGULAMIN BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ I SAUNARIUM:

 

Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego, który powołuje się na doniesienia WHO i CDC, COVID-19 nie jest chorobą wodozależną, wirus SARS-CoV-2  jest podatny na uzdatnianą wodę, która w warunkach basenowych eliminuje wirusa. Nie stwierdzono przypadków zakażenia tym wirusem poprzez wodę przeznaczoną do celów rekreacyjnych o kontrolowanej jakości.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo podjęliśmy szereg działań zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego, których celem jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpiecznego pobytu w naszym obiekcie.

Zobaczcie jakie zmiany organizacyjne Was czekają na Was w obiekcie!

 

 

W związku z wytycznymi dot. przyjęcia protokołu postępowania na wypadek ustalenia podejrzenia zakażenia koronawirusem ( w okresie trwania epidemii) w obrębie działalności Parku Wodnego w Krakowie S.A., niezbędnym może się okazać ustalenie listy osób (pracowników, obsługi zewnętrznej, Klientów, innych osób trzecich), które przebywały w przestrzeni objętej ryzykiem zakażenia oraz przekazanie tej listy służbom sanitarnym prowadzącym dochodzenie epidemiologiczne.

Na taką ewentualność Twoje dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, dane kontaktowe lub opis stanu zdrowia (opis objawów świadczących o podejrzeniu zakażenia koronawirusem) mogą być pozyskane przez Park Wodny w Krakowie S.A. (jako Administratora Danych Osobowych)  w celu przekazania do służb sanitarnych:

dane zwykłe na podstawie art. 6 ust 1 lit c )RODO – w związku z przepisami prawa obowiązującego, a także art. 6 ust 1 lit e) RODO –  do wykonania zadania realizowanego  w interesie publicznym

dane o stanie zdrowia na podstawie art. 9 ust 2 lit i ) RODO – w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego.

Z tych tytułów dane mogą być przechowywane przez Park Wodny w Krakowie S.A. do 2 tygodni od ich zebrania.

 Szczegółowy obowiązek informacyjny Parku Wodnego w Krakowie S.A. dotyczący przetwarzania danych osobowych w ramach świadczonych usług, współpracy, a wynikający z wymogów RODO dostępny jest  na stronie internetowej www.ParkWodny.pl oraz www.ParkWodny.pl/fitpark