Regulamin bezpiecznego korzystania z obiektu oraz zasady bezpieczeństwa

8 czerwca 2020

PRZYGOTOWALIŚMY REGULAMIN BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ I SAUNARIUM:

 

Co możesz zrobić dla siebie i dla innych?

 • Stosuj ogólne zasady higieny; często myj i dezynfekuj ręce w punktach zlokalizowanych w całym obiekcie.

 • Pamiętaj o obowiązkowej i starannej kąpieli oraz umyciu całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej.

 • Zachowuj co najmniej 2 metry odstępu od innych; obowiązek ten dotyczy całego obiektu.

 • Podczas korzystania z hali basenowej i Saunarium nie ma obowiązku osłaniania nosa i ust; masz obowiązek noszenia osłon w przestrzeniach ogólnodostępnych i pozostawianie ich w szafkach zlokalizowanych przed wejściem do hali basenowej.

 • W miarę możliwości korzystaj z płatności bezgotówkowych.

 • Jeżeli źle się czujesz lub masz gorączkę – pozostań w domu. Nie możesz korzystać z usługi, jeśli obserwujesz u siebie objawy choroby zakaźnej, jesteś objęty kwarantanną lub izolacją bądź miałeś w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID – 19.

 • Zapoznaj się z  ZASADAMI  BEZPIECZEŃSTWA

DZIĘKUJEMY ZA ZROZUMIENIE I STOSOWANIE SIĘ DO ZASAD!

Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego, który powołuje się na doniesienia WHO i CDC, COVID-19 nie jest chorobą wodozależną, wirus SARS-CoV-2  jest podatny na uzdatnianą wodę, która w warunkach basenowych eliminuje wirusa. Nie stwierdzono przypadków zakażenia tym wirusem poprzez wodę przeznaczoną do celów rekreacyjnych o kontrolowanej jakości.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo podjęliśmy szereg działań zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego, których celem jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpiecznego pobytu w naszym obiekcie.

Zobaczcie jakie zmiany organizacyjne Was czekają od 10 czerwca!

 

 1. W całym obiekcie zlokalizowaliśmy liczne PUNKTY DO DEZYNFEKCJI RĄK.

 2. Wprowadziliśmy, zgodnie z wytycznymi, LIMITY OSÓB korzystających z przestrzeni obejmujących halę basenową  oraz SAUNARIUM.

 3. Nasz PERSONEL KONTROLUJE LICZBĘ OSÓB WCHODZĄCYCH do hali basenowej.

 4. Wyznaczyliśmy MIEJSCA DLA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA WEJŚCIE I WYJŚCIE

  w odległościach co 2 metry.

 5. Przy jednym stanowisku kasowym może przebywać jedna osoba lub kilka osób wspólnie zamieszkujących.

 6. KLUCZYKI DO SZAFEK WYDAWANE SĄ SEKCJAMI, celem zapewnienia możliwości bieżącej dezynfekcji użytych szafek oraz kluczyków.

 7. Na drzwiach każdej sauny znajduje się INFORMACJA O DOZWOLONEJ LICZBIE OSÓB.

 8. Zalecamy, by z jednego toru do pływania korzystały maksymalnie 4 osoby jednocześnie.

 9. Zalecamy korzystanie z jacuzzi pojedynczo lub w kilka osób wspólnie zamieszkujących.

 10. Nasz serwis sprzątający przez CAŁĄ DOBĘ  DEZYNFEKUJE CAŁY OBIEKT .

 11. Utrzymujemy RYGORYSTYCZNE ZASADY W ZAKRESIE WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI WYMIANY POWIETRZA ORAZ TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA WODY.

 12. RESTAURACJA RODZINNA SIESTA wraz z BARKIEM WODNYM funkcjonują ZGODNIE
  z WYTYCZNYMI
    dla obiektów gastronomicznych.

 13. Wprowadziliśmy PROCEDURY ZAPOBIEGAWCZE DLA PRACOWNIKÓW ORAZ PROCEDURY POSTĘPOWANIA w przypadku podejrzenia zakażenia u Pracownika lub Klienta.

Zgodnie z wytycznymi informujemy, iż Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa podlegają upomnieniu przez personel a w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

W przypadku jakichkolwiek zapytań skontaktuj się z nami telefonicznie bądź e-mailowo.

DZIĘKUJEMY ZA ZROZUMIENIE I STOSOWANIE SIĘ DO ZASAD!

 

W związku z wytycznymi dot. przyjęcia protokołu postępowania na wypadek ustalenia podejrzenia zakażenia koronawirusem ( w okresie trwania epidemii) w obrębie działalności Parku Wodnego w Krakowie S.A., niezbędnym może się okazać ustalenie listy osób (pracowników, obsługi zewnętrznej, Klientów, innych osób trzecich), które przebywały w przestrzeni objętej ryzykiem zakażenia oraz przekazanie tej listy służbom sanitarnym prowadzącym dochodzenie epidemiologiczne.

Na taką ewentualność Twoje dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, dane kontaktowe lub opis stanu zdrowia (opis objawów świadczących o podejrzeniu zakażenia koronawirusem) mogą być pozyskane przez Park Wodny w Krakowie S.A. (jako Administratora Danych Osobowych)  w celu przekazania do służb sanitarnych:

dane zwykłe na podstawie art. 6 ust 1 lit c )RODO – w związku z przepisami prawa obowiązującego, a także art. 6 ust 1 lit e) RODO –  do wykonania zadania realizowanego  w interesie publicznym

dane o stanie zdrowia na podstawie art. 9 ust 2 lit i ) RODO – w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego.

Z tych tytułów dane mogą być przechowywane przez Park Wodny w Krakowie S.A. do 2 tygodni od ich zebrania.

 Szczegółowy obowiązek informacyjny Parku Wodnego w Krakowie S.A. dotyczący przetwarzania danych osobowych w ramach świadczonych usług, współpracy, a wynikający z wymogów RODO dostępny jest  na stronie internetowej www.ParkWodny.pl oraz www.ParkWodny.pl/fitpark