BIEŻĄCE PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE WODY BASENOWEJ

15 czerwca 2019

BIEŻĄCE PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE WODY BASENOWEJ  

PARK WODNY W KRAKOWIE S.A.

 

pH wody       6,8

REDOX          750 mV

Cl wolny        0,4 mg/l

Temperatura wody     29,5°C

 

ZOBACZ WYNIKI KONTROLNYCH BADAŃ WODY BASENOWEJ: 

 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17  M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32