Program Senior

cennik programu senior

karnet 1 miesiąc

139 zł

wejście pojedyńczecena

12 zł
(dopłata 0,60 zł/min.)

15 zł
(dopłata 0,60 zł/min.)

14 zł
(dopłata 0,60 zł/min.)

14 zł

Szczegóły związane z Programem Senior, w tym godziny obowiązywania Programu sprawdzisz tutaj

 

*Zasady korzystania z karnetu OPEN FitPark Senior:

  1. Karnet „OPEN” FitPark Senior jest ważny przez miesiąc czasu od daty jego zakupu i pozwala korzystać, bez ograniczeń, ze wszystkich zajęć gimnastycznych Programu Senior zgodnie z Harmonogramem zajęć oraz z hali basenowej – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00, oraz soboty i niedziele w godz. 8.00 – 13.00.
  2. Karta członkowska jest kartą imienną z fotografią, dostarczoną przez Klienta lub wykonaną na miejscu przez pracownika Klubu. Przekazanie jej innej osobie skutkować będzie zablokowaniem karty (tj. utratą jej ważności) bez prawa zwrotu niewykorzystanej wartości.
  3. Członek Klubu ma obowiązek przedstawić na prośbę pracownika Recepcji Klubu oraz pracownika kas basenowych dokument tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych.
  4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karnetu istniej możliwość wyrobienia duplikatu karnetu. Koszt duplikatu wynosi 10 zł.
  5. Posiadacz karnetu ma prawo do bezpłatnego „wprowadzenia” Gościa, przy czym osoba ta nie może być zarejestrowana jako członek Klubu w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz nie może być zarejestrowana jako klient, który korzystał z Klubu jako Gość. Przed skorzystaniem z usług Klubu Gość zobowiązany jest do wylegitymowania się dowodem osobistym oraz podpisania regulaminu korzystania z Klubu. Można „wprowadzać” max. 1 Gościa dziennie. Gość może skorzystać z siłowni oraz zajęć grafikowych Programu Senior po wcześniejszej rezerwacji miejsc w recepcji Klubu. Gość może skorzystać z basenu wyłącznie w ramach zajęć aqua aerobiku zgodnie z grafikiem Programu Senior.
  6. W przypadku niewykorzystania karty „OPEN” z powodu: niedyspozycji zdrowotnej, wyjazdu itp. nie przysługuje przedłużenie ważności karnetu.