Rozpoczęcie noworocznych kursów nauki pływania

27 grudnia 2017

Noworoczne kursy nauki pływania Marcina Mierzwy (Swimsport) rozpoczynają się:

 

Początek kursu zimowego dla grup starszych od 5 r.ż. 2.01.2018 r.

Początek dla grup najmłodszych – 12.01, 13.01.2018 r.